การประกวดราชินีช้าง หรือ Jumbo Queen Contest ได้เริ่มต้นในปี 2540 เพื่อคัดเลือกสุภาพสตรี เจ้าเนื้อ เจ้าเสน่ห์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมฉลองงานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้างประจำปี ซึ่งลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539เพื่อเป็นการแสดง ความขอบคุณเพื่อนช้างผู้น่ารักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก
โดยผู้ที่สามารถพิชิตมงกุฎราชินีช้างคนแรกของเมืองไทยได้แก่ คุณวัลยา ทองศักดิ์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย ศิลปากร หลังจากได้รับตำแหน่ง คุณวัลยา เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวเจ้าเนื้อหลายท่าน ให้มีความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่าในแบบฉบับของตนเอง

 

 

Ms. Wallaya Thongsak
Jumbo Queen 1997
Weight : 76 kgs.

ราชินีช้าง 2540