การประกวดราชินีช้าง นับเป็นโอกาสอันดีในการพิสูจน์คุณค่าและความสามารถในแบบฉบับของสตรีร่างใหญ่ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านเมืองของไทย และในปี 2541 มีการจัดการประกวด ราชินีช้างครั้งที่ 2 โดยหวังให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐม ผู้ที่ได้รับมงกุฎราชินีช้างไปครอง คือ คุณสุปัตถนี จามรมาน สาวสวยนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษ ผู้พกพาความสวย ฉลาด มาพร้อมกับความมั่นใจ

 

 


Ms. Supatthanee Jarmornmarn
Jumbo Queen 1998
Weight : 86 kgs.

ราชินีช้าง 2541