ในปีต่อมา ประเทศไทยก็ได้ต้อนรับราชินีช้างคนใหม่ คุณอินทร์พร อินแหยม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจสูงในการทำสิ่งต่าง ๆ
ให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

 


Ms. Inporn Inyam
Jumbo Queen 1999
Weight : 95 kgs.

ราชินีช้าง 2542