ในปีพ.ศ. 2546 ผู้คว้ามงกุฏราชินีช้างไปครอง เป็นสาวสวยจากจังหวัดปราจีนบุรี สิบโทหญิง
นงนุช ป้ายงูเหลือม ผู้ช่วยพยาบาลสาวจากโรงพยาบาลจักรพงษ์ ผู้ไม่เคยคิดว่าน้ำหนักตัวจะเป็นอุปสรรค ต่อวิชาชีพของเธอ และยินดีที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือช้างนอกจากช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

  

 

Nongnuch Painguleum
Jumbo Queen 2003
Weight : 95 kgs.

ราชินีช้าง 2546