ราชินีช้างประจำปี 2547 ได้แก่บัณฑิตสาวหน้าหวานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้มีความใส่ในการออกกำลังกาย ชนะใจกรรมการด้วยความสวย และความสามารถในการทำท่าสะพานโค้ง ซึ่งสาวเจ้าเนื้อน้อยคนนักที่จะทำได้

  

 

Ms. Arphapat Boonnarong
Jumbo Queen 2004
Weight : 92 kgs.

ราชินีช้าง 2547